2017 - 2018

 

12 januari:

De eerste schoolweek hebben we al weer achter ons en er is hard gewerkt door de kinderen.
We zijn begonnen met het thema winter en er hangen al prachtige pinguïns in het lokaal.

Volgende week gaan we beginnen met de Cito-toetsen. Alle kinderen maken de toetsen van rekenen
en spelling. De kinderen van groep 4 doen ook de toets van begrijpend lezen.  We nemen
bij alle kinderen ook leestoetsen af om het leesniveau te bepalen.
Drukke weken dus voor de kinderen en de leerkrachten!

 

24 november:
Vandaag hebben we in de maandsluiting  een toneelstukje over Sinterklaas gedaan en tekeningen
laten zien bij een gedichtje. We gaan volgende week verder met oefenen voor 5 december.
Natuurlijk wordt er ook veel over Sinterklaas geknutseld.

De kinderen van groep 4 zijn druk bezig met het leren van de tafels. Ze oefenen nu de tafel van 5.
In januari gaan we beginnen met het opzeggen van de tafels om een tafeldiploma te halen.

De kinderen van groep 3 hebben deze week de woorden 'huis', 'weg' en 'zon' geleerd.
Ook zijn ze druk bezig met de bussommen.

 

10 november:
De afgelopen week hebben alle kinderen de rekentoets gemaakt. De kinderen van groep 4 hebben ook
de taaltoets en het dictee van thema 2 gemaakt. Volgende week starten we in blok 3 van rekenen en
in thema 3 van spelling en taal.
De kinderen van groep 3 gaan komende week alweer de toetsen van kern 3 van Veilig Leren Lezen maken.
Ze hebben in de afgelopen weken al 18 woorden geleerd! 

Groep 3 gaat in dit rekenblok beginnen met optellen en aftrekken.  Dit begint met bussommen. De bus rijdt en
er stappen mensen in de bus en uit de bus. Zo ontstaan er sommen.
 

Groep 4 gaat met spelling bezig met woorden die eindigen op ng en nk, zoals ring en bank,
 woorden met ei en ij en woorden met eer, oor en eur.  Deze woorden oefenen ze met Bloon.

 

 

 

13 oktober:
Vorige week hebben we de rekentoetsen afgerond en afgelopen week zijn we gestart in het
tweede blok. Groep 3 is bezig met meer/minder/evenveel, de getalrij tot 10 en splitsen van hoeveelheden tot 10.
Groep 4 gaat beginnen met de tafels. In dit blok is de tafel van 2 aan de beurt.
Ze leren dit jaar de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 10.

Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een boekenmarkt.  De kinderen
hadden een boek ingeleverd en mochten nu op de boekenmarkt een nieuw boek uitzoeken
en mee naar huis nemen.  Iedereen ging blij met een nieuw boek naar huis!

Volgende week beginnen we met een nieuw project: techniek. We hebben het boek gelezen
"Suzie vindt uit" en gaan vanaf volgende week  zelf aan de slag. Donderdag 2 november kunt u
bekijken wat we gemaakt en geleerd hebben. 

 

29 september:
Afgelopen week hebben we alweer de eerste toetsen gemaakt. Groep 3 heeft kern 1
van Veilig Leren Lezen afgerond en groep 4 heeft de eerste taaltoets gemaakt.
Volgende week beginnen we met de rekentoetsen.

Vorige week vrijdag zijn we naar de voorstelling 'de man met het stenen hart' geweest
en vandaag hebben we in de maandsluiting tekeningen over deze voorstelling laten zien.
Ook zongen we een lied over veilig oversteken.

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek en gaan we lekker veel lezen!

 

15 september:
De eerste 2 weken zijn voorbij en er is alweer veel gebeurd!


De kinderen van groep 3 hebben al 4 woorden geleerd: ik, maan, roos en vis. Ook kennen ze de letters m, r, v, s en i al
en kunnen ze de klankgebaren bij deze letters maken. Deze letters kunnen ze ook al aan elkaar schrijven!
 

De kinderen van groep 4 zijn begonnen met het schrijven in schriften en dit gaat al heel goed. Ook hebben
ze geleerd wat een zelfstandig naamwoord is en oefenen ze woorden met 2 medeklinkers vooraan
en 2 medeklinkers achteraan, zoals prins, kramp en start.

We gymmen op maandag en vrijdag en doen dat op maandag met een echte gymmeester!

Ook zijn we begonnen met KIVA. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het voor iedereen fijn op school is.

Volgende week vrijdag gaan we naar een voorstelling in Oosterhesselen. Er gaan 3 moeders met ons mee:
de moeder van Thijs en Daan, de moeder van Sem en Bente en de moeder van Famke.

 

 

 

2016 - 2017

Dagelijkse gang van zaken groep 3 & 4

Dagelijks leescircuit
Elke dag na de pauze lezen we 20 minuten tijdens het leescircuit.
Tijdens dit moment worden verschillende werkvormen gebruikt zoals: duo-lezen, mandjeslezen, leesbladen oefenen met de juf, teksten op de computer lezen en op vrijdag hebben de kinderen vrije keuze.
Op de foto’s hieronder zie je de kinderen tijdens het leescircuit mandjeslezen. Elk groepje krijgt een ‘mand’ met daarin verschillende soorten boeken. De manden bestaan uit: luisterboeken, gedichten, weetboeken en strips. De kinderen vinden dit erg leuk!


thumbnail_IMG_1403.jpgthumbnail_IMG_1402.jpgthumbnail_IMG_1401.jpgthumbnail_IMG_1404.jpg

 

 

Download hier.

Letterdiploma groep 3