Groepsinfo groep 5 & 6

12 januari 2018

De eerste schoolweek van 2018 zit er al weer op.  In deze week zijn we ook begonnen met de tweede ronde van crea.                                                                   De komende 3 weken zullen de kinderen verder werken aan hun gekozen activiteit.                                                                                                                                   

Vanaf maandag 15 januari starten de Cito-toetsen. De kinderen uit groep 5/6 maken de toetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen.                     Ook worden er leestoetsen afgenomen om het leesniveau te bepalen.  Het worden twee drukke weken.                                                                                     Daarom hebben de kinderen vandaag "leuk huiswerk" mee naar huis gekregen. =)                    

 

24 november 2017

We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om weer een blok taal en rekenen af te krijgen.
Met taal en spelling komt er volgende week al weer een toets en dictee aan van thema 3.
Rekenen zijn we volop bezig met blok 3, waarin groep 6 veelvuldig bezig is met het metriekstelsel.
Groep 5 houdt zich nu bezig met analoge en digitale kloktijden, dit heeft nog wel oefening nodig.

Natuurlijk zijn we ook druk met de lootjes die getrokken zijn om Sinterklaas te helpen.
Op dinsdag 5 december hopen we hem te verwelkomen bij ons op school en in de klas.

Na Sinterklaas gaan we snel door met kerst, dat als thema heeft: Kerst, een feest van geven. Tijdens de viering op 21 december in de kerk
zullen we hier verder invulling aan geven.

Met verkeer hebben we nu een aantal lessen over voorrang geven en verlenen gehad, nu zijn we bezig over opvallen in het verkeer.

Groetjes juf Marlon en juf Marion.

 

 

 

10 november 2017
 

Het heeft even geduurd, maar nu weer een bericht van onze groep.
Met rekenen hebben we de komende week een afsluitende toets van blok 2.
De tafels zitten er nog lang niet bij alle kinderen in en op tempo, dus graag blijven oefenen!

Bij taal wordt er gestart met een nieuw thema (uitstapjes) en spelling heeft 'mode' als thema gedurende de komende maand.
De nieuwe woorden staan al in Bloon, uw kind kan er dus mee oefenen.

De wereldoriëntatie vakken zijn voor thema 1 ook afgerond en ondertussen zijn we al weer gestart met thema 2.
Wanneer daar weer toetsen van zijn, hoort u dat tijdig van ons.

Engels hebben we ook de eerste toets van gehad, welke heel goed is gemaakt! Nu is er weer een blok verkeer aan de beurt, dit wordt na elk blok gewisseld.

De afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan de lampion en deze zijn erg mooi geworden!
We wensen iedereen die gaat lopen, veel plezier toe!

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,

De afgelopen weken zijn we met frisse zin begonnen aan het schooljaar 2017/2018.

Ook juf Marion heeft kennis gemaakt met de groep en zal elke donderdag en vrijdag voor de groep staan, op maandag tot woensdag is juf Marlon er.

We hopen er met elkaar een leuk en fijn jaar van te maken.

 

Waar we mee bezig zijn?

Met rekenen heeft groep 5 zich vooral beziggehouden met optel- en aftreksommen onder de honderd.

Groep 6 met verhoudingstabellen, berekeningen over het duizendtal etc.

Ook de tafels komen aan bod, maar deze zijn nog niet volledig geautomatiseerd. Wilt u deze ook thuis blijven oefenen?

Op taalgebied heeft groep 5 kennis gemaakt met de persoonsvorm, wat nog erg lastig is, maar we oefenen flink. Groep 6 herhaalt dit ook, maar krijgt naast de persoonsvorm ook met verschillende vormen van het werkwoord te maken.

Nieuw voor groep 5 zijn de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Hier zullen de kinderen ook regelmatig toetsen van krijgen, samenvattingen en ander leermateriaal krijgen zij dan twee weken daarvoor mee naar huis. De eerste toets is van Naut, op vrijdag 13 oktober.

 

 

Groetjes juf Marlon en juf Marion

Afbeeldingsresultaat voor jan leendert vis