VisiE & MISSie

CBS De Fontein: "Dé plek om je te ontwikkelen."

Hierbij horen voor onze school deze kernwaarden:

1. CBS:

 • open christelijke school
 • respect voor iedereen
 • bieden geborgenheid en staan ergens voor

2. De Fontein:

 • ouders, kind en school werken samen
 • enthousiast en zelfvertrouwen
 • oog voor eigenheid van alle kinderen

3. De plek:

 • veilige plek voor kinderen, ouders en personeel zonder drempels
 • fijne plek om (samen) te spelen, te werken, te leren en te leven
 • waar hoge opbrengsten gerealiseerd worden

4. Ontwikkelen:

 • elk kind eigen talenten benutten en ontwikkelen
 • sociaal vaardige kinderen die (zichzelf) durven en kunnen presenteren
 • van hoofd, hart en handen.

Deze kernwaarden kunt u bij ons op school concreet zien:
Ouders welkom, gaan met kinderen 's ochtends mee naar binnen, weekopeningen, maandsluitingen,
gebruik Trefwoord in dagopeningen, kringgesprekken, omgekeerd oudergesprek, huisbezoek,
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Fontein Got Talent, Musical, MI integreren, crea ochtenden,
Bieb op school, Blazersklas, dramalessen, projecten met presentaties aan ouders, klasbord, open beleef plein,
werken aan nieuw plein, KiVa als antipest en sociaal vaardigheidsprogramma, goed onderwijs, goede instructie,
passend onderwijs, goede leerlingenzorg, werken met weektaak, samenwerken in duo's en groepjes,
keuzedoor kinderen, Manifesto, Techniekklas io.