School- en gymtijden

Schooltijden
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 – 12.00 en van 13.15 – 15.15 uur, behalve op woensdagmorgen, want dan gaat de school om 12.30 uur uit en zijn alle kinderen ’s middags vrij.

Groep 1 en 2 zijn op maandag- en vrijdagmiddag ook vrij

Groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag ook vrij.

Op tijd beginnen
’s Morgens gaat de eerste bel om 8.25 uur en de tweede bel om 8.30 uur zodat we dan met de lessen kunnen beginnen.

Toezicht op het schoolplein
Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. Kinderen mogen ’s ochtends niet eerder dan 8.15 uur en ’s middags niet eerder dan 13.00 uur op het plein komen.

Kinderen kunnen ‘s ochtends, 10 minuten voor aanvang van de lessen, binnenkomen om eventueel spulletjes binnen te brengen. Ze mogen dan indien nodig binnen blijven. Vanaf dat tijdstip is er een leerkracht in of bij het lokaal aanwezig.

Gymnastiek
De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in de school. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal. Naast de sporthal wordt ook gebruik gemaakt van het schoolplein, de sportvelden, de ijsbaan in Sleen en het zwembad in Noord-Sleen.

Voor alle leerlingen is het dragen van gymschoenen verplicht. Kinderen van groep 3 t/m 8 dragen ook gymkleding. Vanaf groep 5 douchen de leerlingen na de gymlessen.

Gymrooster

Dag

Tijd

Groep

Leerkracht

 Maandag

 11.15 - 12.00

 3, 4 en 5

 juf Joke & Vakleerkracht

 Maandag

 13.15 - 14.15

 6, 7 en 8

 juf Ada & Vakleerkracht

 Donderdag

 13.15 - 14.15

 5 en 6

 juf Marion

 Donderdag

 14.15 - 15.15

 7 en 8

 juf Marieke

 Vrijdag

 09.30 - 10.30

 3 en 4

 juf Brenda