Opvang

Buitenschoolse opvang
Fiers heeft een contract gesloten met de Stichting Kinderopvang Drieluik te Oosterhesselen waarin de voor- en naschoolse opvang is geregeld volgens het ‘makelaarsmodel’. De school heeft de opvang uitbesteed aan een professionele organisatie. Kinderopvang is mogelijk in de instelling aan de Batingestraat, in de buurt van onze school. Gastouderopvang is ook mogelijk. Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar.