PEUTERS OP SCHOOL

Doelstelling

Bij Peuters Op School krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. Onder deskundige leiding zijn er diverse spelmogelijkheden waarbij aandacht wordt besteed aan het stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter.

Peuters Op School biedt mogelijkheden, die vaak thuis niet of lastig te doen zijn. Het samen spelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar leren luisteren zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De peuter maakt een grote ontwikkeling in korte tijd door. Een peuter naar Peuters Op School brengen kan positief zijn voor zowel uw kind als voor u.

Het doel van Peuters Op School is het bieden van een kwalitatief goede peuteropvang met veel nadruk op taalontwikkeling en creatieve vorming. Door middel van een goede begeleiding, het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het laten opdoen van veel ervaringen en vaardigheden willen wij ervoor zorgen dat alle peuters die komen beter voorbereid naar de basisschool (en eventueel buitenschoolse opvang) gaan als zij 4 jaar worden. We leren de peuters samen delen, samen spelen, zelfstandig activiteiten uitvoeren, functioneren in de groep, helpen opruimen, etc. Ook zindelijkheidstraining hoort hierbij.

Op basis van het spel en het gedrag van de peuter zal de leidster de peuter stimuleren en variaties aanbrengen om het een stapje verder te laten gaan. Daarvoor heeft de leidster oog voor de ontwikkelingsfase van de afzonderlijke kinderen en biedt de leidster speelgoed en activiteiten aan die uitdagen en waar uw peuter wat mee kan ontdekken. Uitgangspunt daarbij is wat de peuters wel kunnen en niet dat wat ze niet kunnen. De ontwikkeling loopt niet voor ieder kind gelijk. De ene peuter is sneller met praten en de ander is motorisch vaardiger. Wij vinden het heel belangrijk dat een jonge peuter zich kan ontwikkelen in zijn/haar tempo. Een kind moet dit spelenderwijs kunnen doen. Toch komt het voor dat de peuter op een bepaald ontwikkelingsgebied best wat stimulans kan gebruiken. De leidsters signaleren deze behoefte en gaan daar op in middels extra aandacht (activiteit) op een bepaald ontwikkelingsgebied. Vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsprobleem is belangrijk om hier op in te kunnen spelen en zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden.

 

Aanbod

Peuters Op School is een belangrijke stap in het leven van uw kind. Wij willen er alles aan doen om deze stap zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ontmoeten: De kinderen ontmoeten bij Peuters Op School veel andere kinderen. Ze leren samen spelen in een veilige omgeving. Door samen te spelen leert uw kind rekening te houden met anderen. Ook ontmoet uw kind de leidsters.

Ontdekken: Een kind is elke dag bezig met het ontdekken van de wereld om zich heen. Dit doet de peuter op heel veel verschillende manieren: door te praten, te luisteren, te lachen, te kijken, te tekenen, te plakken, te bouwen, te rennen en ga zo maar door. Het peuterspel is hierbij heel belangrijk want spelen is leren.

Ontwikkelen: In de leeftijd van 2 tot 4 jaar maken kinderen een grote ontwikkeling door. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De leidsters sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleren deze ontwikkeling.

 

Dagindeling

Iedere leidster en iedere peutergroep is uniek. Elk seizoen en elke feestdag is anders en daarmee is ook iedere dag afwisselend en leerzaam voor de kinderen.

Hieronder geven wij u een aantal voorbeelden van activiteiten:

- spelen met allerlei speelgoed, puzzels maken

- tekenen, plakken, knippen, verven, kleien

- luisteren naar een verhaal, liedjes zingen en spelletjes spelen

- buiten spelen, fietsen en in de zandbak spelen

- rollenspel in de poppenhoek

- samen eten en drinken

 

Iedere ochtend begint met een inloop vanaf 8.45 tot 9.00 uur. De kinderen komen binnen en mogen gaan spelen. Om 9.00 uur beginnen we samen in de kring.

Daar is er tijd voor de kinderen om wat te vertellen. We kijken samen welke kinderen er allemaal aanwezig en/of ziek zijn. De dag-lijn staat centraal voor de activiteiten die we gaan doen. Hier kijken we dan ook samen naar. We gaan vervolgens met elkaar buiten spelen of naar het speellokaal voor spel of gymactiviteiten. Fruit eten doen we als pauzemoment met aansluitend een taal of rekenactiviteit. Daarna gaan we nog spelen en/of werken.

Na deze activiteiten sluiten we af en gaan we met alle kinderen in de kring. Tussen 11.30 en 11.45 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald.