drieluik.png

akker.jpg

fontein.png

Peuters Op School

in

obs De Akker

en

cbs De Fontein
 

Informatie voor ouders/verzorgers

 


Peuters Op School

Drieluik werkt nauw samen met de basisscholen in Sleen en gaat dit najaar starten met Peuters Op School.  In een sfeervol en uitdagend ingericht lokaal kan uw kind terecht om deel te nemen aan ons peuterprogramma.  In het peuterwerk maken we gebruik van een kindgerichte  en educatieve  methodiek. Uw kind doet hier samen met leeftijdsgenootjes allerlei ervaringen en indrukken op, die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Door de samenwerking met het onderwijs zal de aansluiting op en overgang naar groep 1 bovendien gemakkelijker en soepeler verlopen. 

Peuters Op School vindt op maandagochtend plaats op De Akker en op donderdagochtend op De Fontein.  Uw kind kan naar keuze 1 of 2 dagdelen deelnemen.

De kinderen worden  beide dagdelen begeleid door een vaste pedagogisch medewerker , die veel ervaring heeft in het werken met peuters.

De administratieve afhandeling van inschrijving, plaatsing en facturering blijft verlopen via de administratie van Drieluik - Kinderopvang. Drieluik draagt daarnaast zorg voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de risico inventarisaties, de GGD inspecties en alle bijkomende wettelijke verplichtingen. Zo kunt u er ook op deze nieuwe locaties van verzekerd zijn, dat het peuterwerk van goede kwaliteit  is.

Door de samenwerking wordt de kans vergroot dat alle kinderen een voorschoolse voorziening bezoeken en niet meer onvoorbereid starten in groep 1. Daarnaast kunnen ouders al in een vroege fase een keus maken voor uw basisschool.
 

Voor wie?

Voor alle peuters vanaf 2 jaar.
Werkende en/of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag.
Hierdoor wordt peuters-op-school heel betaalbaar. In 2017 worden de toeslagen verhoogd en wordt de eigen bijdrage nog lager.
Ouders zonder recht op de Kinderopvangtoeslag kunnen in overleg in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief (50% korting op het uurtarief) of kunnen (onder voorwaarden) soms beroep doen op het Rudi Zwolsfonds.


Wanneer?

Op maandag– en  donderdagochtend, van 8.45 tot 11.45 uur. U kunt naar keuze dagdelen afnemen. Bij voldoende belangstelling kan het aantal dagdelen worden uitgebreid of verlengd. Uw  dagdeel/locatiekeuze staat los van uw latere schoolkeuze.

Peuters Op School wordt aangeboden tijdens schoolweken, gedurende 40 weken per jaar. We volgen daarbij het vakantierooster van de scholen.


De dagindeling
 

08.45 - 0900

Inloop, overdracht tussen ouders en medewerkers, gelegenheid om even met uw kind te spelen op de groep.

09.00 - 11.30

Start programma: in de kring, fruit/drinken, naar de wc, activiteit binnen, activiteit buiten, lekker spelen tot papa of mama komt.

11.30 - 11.45

U komt uw hun zoon of dochter weer ophalen, overdrachtsmoment tussen medewerkers en ouders.

 

Ouderbijdrage / kosten

De kosten voor 1 dagdeel per week komen uit op € 74,90 per maand (12 termijnen per jaar). Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag ontvangt u een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de Belastingdienst van maximaal  € 64,00 tot minimaal € 16,00 per maand. U ontvangt de toeslag voorafgaand aan onze factuur en hoeft dus niet zelf voor te financieren.

We vinden het érg belangrijk, dat alle kinderen kunnen deelnemen aan het peuter-werk. Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt u  (na korting)  € 37,45 dagdeel per maand, voor 1 dagdeel per week.

Drieluik berekent geen inschrijfkosten. Ons tarief is inclusief fruit, versnaperingen, drinken en luiers.


Meer informatie en aanmelden?

Kom langs of neem contact op via 0591-387008 of  info@drieluikkinderopvang.nl

Of informeer bij de scholen:

cbs De Fontein: Dick Elzing, 0591-361910
obs De Akker: Astrid Eenkhoorn: 0591-361766