2020- 2021

 

Voor actuele informatie over de groepen kunt u naar de nieuwsbrieven gaan

 

Schooltijden

Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Alle kinderen komen per jaar meerdere keren aan de beurt als klassendienst. Dit houdt in dat uw kind één week o.a. verantwoordelijk is voor het uitdelen van de werkboeken. De kinderen horen op maandag wie de rest van de week klassendienst heeft.

 

Leerkrachten

Op maandag en dinsdag geeft juf Marieke les en op woensdag, donderdag en vrijdag geeft Juf Marlon les. De gymlessen worden op de maandag door juf Marieke gegeven en op de donderdag door juf Janine.  

 

Gymtijden

Op maandagmiddag van 13.30-14.30  en donderdagmiddag van 13.30-14.30 hebben we gym. Het is verplicht dat alle kinderen stevige gymschoenen dragen i.v.m. hygiëne en veiligheid. De kinderen moeten zich na het gymmen douchen. Wilt u uw kind een handdoek meegeven?

 

Verjaardagen kinderen

De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd rond 10.15. Graag vooraf doorgeven op welke dag uw kind zijn/haar verjaardag viert. In principe zijn alle dagen geschikt, maar soms moeten we rekening houden met eventuele activiteiten.

De klas bestaat uit 19 kinderen.

 

Excursies

Wanneer we op excursie gaan, is het veiliger om aan de kant van de kleuteringang in te stappen. Als u gevraagd wordt door de leerkracht om mee te rijden, graag aan deze kant parkeren.

 

Wereldverkenning

Op de middagen staat wereldverkenning op het rooster. Elk vak bestaat uit 5  blokken, die vervolgens worden afgesloten met een toets. In principe is het volgen van de uitleg, het maken van de opdrachten en het bespreken van de opdrachten in de lestijd voldoende om de stof goed te kennen. Tegen het einde van het blok geven we de verschillende boekjes mee naar huis, zodat de kinderen nog even kunnen doorlezen wat er allemaal is behandeld in het hoofdstuk, en de samenvatting.

Uitzondering hierop is de topo. Hierbij krijgen de kinderen een kaart van een bepaald gebied en bijbehorende plaatsen. Dit is slechts kort behandeld in de les en moet thuis extra geoefend worden. Op het topoblad wordt ook altijd de datum van de toets geschreven en deze wordt vermeld op klasbord. Wilt u erop toezien dat de boekjes van wereldverkenning in de week erop (na de toets) weer meegaan naar school?

 

Nieuwsbegrip/Bloon

Op school krijgen de kinderen tijd om op de computer Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en Bloon (dicteewoorden) te oefenen. Echter heeft een aantal kinderen behoefte aan meer oefentijd buiten schooltijd om. Het is de bedoeling dat alle leerlingen Nieuwsbegrip  ‘andere tekstsoort’ en ‘woordenschat’ maken. Dit kan dus thuis en/of op school. Op vrijdag wordt gecontroleerd of dit af is. Op de informatieavond wordt dit verder uitgelegd.

Sommige kinderen krijgen ook nog een wachtwoord van Bloon mee naar huis. Streven is om dit 2x10 minuten per week thuis te oefenen.

 

 Spreekbeurt

De kinderen houden twee keer per jaar een spreekbeurt. Deze wordt thuis voorbereid. De eerste ronde start in oktober, de tweede ronde start in maart. Het rooster hiervoor komt in de klas te hangen. Wilt u erop letten dat uw kind aan deze data denkt? U mag gerust even op het rooster kijken om ook van deze data op de hoogte te zijn.

 

Klasbord

Via klasbord worden korte mededelingen gedaan over bijzonderheden en data in de klas. De inlogcodes zijn inmiddels meegegeven.

 

Contact met leerkrachten

Voor kleine mededelingen of vragen kunt u gerust voor of na schooltijd ons even aanschieten. Voor een uitgebreid gesprek, kunt u een afspraak maken.

U kunt ons ook altijd mailen:

Juf Marieke: marieke.nijboer@fiers.nu

Juf Marlon: marlon.scholten@fiers.nu