2021- 2022

Voor actuele informatie over de groepen kunt u naar de nieuwsbrieven gaan

Schooltijden

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De tweede bel gaat om 8.30 uur, ten teken dat de lessen beginnen. 

Groepsbezetting

Op maandag en dinsdag geeft juf Jacqueline les en van woensdag t/m vrijdag juf Jolande.

Als juf Marlon weer terugkomt van haar zwangerschapsverlof, werkt juf Jolande op maandag en dinsdag in groep 7/8  en juf Marlon van woensdag t/m vrijdag. 

Gymtijden

Op maandag- en donderdagmiddag hebben we gym. Op maandag hebben we een spelles en op donderdag een toestellenles. De gymles op de donderdag wordt door vakleerkracht juf Janine gegeven. Het is verplicht dat alle kinderen stevige gymschoenen dragen i.v.m. hygiëne en veiligheid. De kinderen moeten zich na het gymmen douchen. Wilt u uw kind een handdoek meegeven? 

Verjaardagen kinderen

De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd rond 10.15. Graag vooraf doorgeven op welke dag uw kind zijn/haar verjaardag viert. In principe zijn alle dagen geschikt, maar soms moeten we rekening houden met eventuele activiteiten.  

De klas bestaat uit 14 kinderen. Er zijn geen allergieën. In verband met de geldende corona-richtlijnen graag een verpakte traktatie.  

Excursies

Wanneer we op excursie gaan, is het veiliger om aan de kant van de kleuteringang in te stappen. Als u gevraagd wordt door de leerkracht om mee te rijden, graag aan deze kant parkeren.  

Wereldverkenning

Op de middagen staat wereldverkenning op het rooster. Deze vakken worden zoveel mogelijk aangeboden via opdrachtkaarten waarbij kinderen een eigen verwerking van de lesstof kiezen.  Uitzondering hierop is  topo. Hierbij krijgen de kinderen een kaart van een bepaald gebied en bijbehorende plaatsen. Dit is slechts kort behandeld in de les en moet thuis extra geoefend worden. Op het topoblad wordt ook altijd de datum van de toets geschreven en deze wordt vermeld via Parro.  

Spelling/taal 

In het verleden gaven we de kinderen woordpakketten (spelling) en woordenschat (taal) mee om thuis extra te kunnen oefenen voor een dictee of toets. Tegenwoordig zijn deze lijsten op de website van de school te vinden: www.fonteinsleen.nl – groepsinfo. De data van de dictees en taaltoetsen staan op het schoolbord en worden in Parro gezet.  

Bloon 

Op school werken de kinderen met het online programma Bloon om de woordpakketten van spelling te oefenen. Streven is om dit 2x10 minuten per week te oefenen. Met de informatiebrief met de inlogcodes die u meekrijgt, kunnen kinderen dit thuis ook oefenen.     

Spreekbeurt 

De kinderen houden dit jaar twee spreekbeurten/presentaties. Een spreekbeurt gaat over een onderwerp naar keuze. Over welke vorm de andere presentatie/spreekbeurt krijgt worden de kinderen en u nog geïnformeerd. Deze worden thuis voorbereid. Het rooster hiervoor komt in de klas te hangen. Wilt u erop letten dat uw kind aan deze data denkt? U mag gerust even op het rooster kijken om ook van deze data op de hoogte te zijn. Zodra het rooster bekend is laten we u dit weten.  

Contact leerkracht

Voor schooltijd is er tijd voor een korte mededeling. Uitgebreide vragen of gesprekken over het welzijn van uw kind graag na schooltijd.  

 U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken op nummer 0591-361910 of via de mail: 

jacqueline.doldersum@fiers.nu 

jolande.vanderzaag@fiers.nu

of vanaf december naar marlon.scholten@fiers.nu.  

Parro 

Via Parro worden korte mededelingen gedaan over bijzonderheden en data in de klas. De uitnodiging voor de Parro app heeft u digitaal ontvangen.