Resultaten

5 punts waarderingsschaal
We maken twee keer per schooljaar een rapport: begin februari en in juni.
In februari krijgen de ouders na de tien minuten gesprekken de rapporten mee en in juni de kinderen zelf.

In onze rapporten worden de vorderingen van de kinderen op verschillende onderwijsgebieden weergegeven.
Hiervoor gebruiken we geen cijfers maar beoordelen we met letters aan de hand van een 5-punts-waarderingsschaal.