Open christelijke basisschoolPeuterspetters button

Positieve en consequente werkwijze
De waarden eigenheid, openheid, vertrouwen, respect, aandacht, beleefdheid en hulpvaardigheid zijn belangrijk in ons onderwijs. We benaderen de leerlingen op een positieve en consequente manier, waardoor ze zich veilig voelen en de kans krijgen zich te ontwikkelen. De leerlingen leren binnen afgesproken kaders keuzes te maken en opdrachten te plannen die ze vervolgens zelfstandig uitvoeren.

Op de leerling afgestemd onderwijs
Wij stemmen ons onderwijs af op het niveau en de belangstelling van de leerlingen. We volgen hen op de voet in hun ontwikkeling. Kinderen die dat nodig hebben krijgen speciale aandacht en begeleiding en kinderen die meer aankunnen krijgen extra uitdaging.

Dé plek om je te ontwikkelen
Naast kennis en vaardigheden leren we de leerlingen ook creativiteit, expressie en sociale vaardigheden. Kinderen kunnen op onze school hun talenten verkennen en ontwikkelen.