Identiteit

Identiteit

De Fontein is een kleine Protestants Christelijke basisschool die in een dorp staat waar men elkaar kent, waar je jezelf mag zijn en men betrokken op elkaar en de wereld om zich heen is. De kinderen kunnen zich ontwikkelen in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer.

Normen en waarden als basis voor omgang met elkaar

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen leren op de goede wijze met elkaar omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Deze basis bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar.

Iedereen is welkom

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot onze manier van werken en omgaan met elkaar. Bij de keuze voor onze school gaan we ervan uit dat de ouders achter de visie, missie en identiteit staan en deze respecteren.

Samenleven

Onze school bereidt kinderen voor op de maatschappij waarin ze zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen en samenwerken met anderen. Samen met de kinderen en hun ouders zoekt het team hierin een weg. Zo zorgen we ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf halen, zelf leren beslissingen te nemen en zich leren presenteren.

Een prettig schoolklimaat

Waar mensen samen zijn is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn, zodat het voor iedereen een prettige omgeving is. We gebruiken hiervoor drie belangrijke regels:

- voorzichtig zijn met en zuinig zijn op de materialen, de school en de omgeving,

- samen spelen; samen delen,

- we bieden elkaar een helpende hand.