AANMELDING / WENNEN OP DE NIEUWE SCHOOL

Kennismaken met de school
Wanneer u belangstelling heeft voor CBS de Fontein bent u van harte welkom voor een gesprek. We nemen graag de tijd om ouders/verzorgers uitgebreid te informeren, hen rond te leiden door de school en hun vragen te beantwoorden. Aanmelden/inschrijven kan bij de directie of bij de leerkracht van groep 1.

Als ouders besluiten hun kind(eren) naar De Fontein te laten gaan, dan mag het kind een aantal dagdelen kennismaken in de nieuwe groep. Zo kan het alvast een beetje wennen aan de kinderen en de leerkracht. De kennismakingsdagdelen worden geregeld in overleg met de groepsleerkracht.

Wanneer het gaat om kinderen die van school wisselen door een verhuizing is er ook de mogelijkheid vooraf kennis te maken met de nieuwe groep en de leerkracht. 

 

Wennen op de nieuwe school
Bij de plaatsing van kleuters worden, in overleg met de leerkracht, afspraken gemaakt over de dagdelen waarop het kind kan proefdraaien in de groep. Vanaf twee jaar kunnen ze al meedraaien op de peuterochtenden die elke woensdagmorgen op de Fontein worden georganiseerd. Informeert u gerust naar de mogelijkheden.

Bij oudere kinderen, bij bijvoorbeeld na een verhuizing, wordt in overleg met de directeur of leerkracht bij de aanmelding besproken wanneer een kind in de nieuwe groep mag komen kijken of een dagdeel mee gaat doen. 

Vertrouwelijke gegevens
We gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen. Wanneer we leerling gegevens aan derden verstrekken, vragen we de ouders eerst om schriftelijke toestemming. Gegevens van het leerlingvolgsysteem blijven in het dossier op school en zijn ter inzage voor de ouders / verzorgers beschikbaar.

Aan het begin van het schooljaar vragen we uw toestemming voor het weergeven van de gegevens en eventueel foto’s van uw kind(eren) op de diverse communicatie middelen van de school zoals groepslijsten voor de ouders van een groep, de nieuwsbrief, activiteiten kalender, schoolgids, de website en facebook.