Opvang

Buitenschoolse opvang


We hebben contacten met Kinderwereld, 't Armhoes, Kaatje Kakel en gastouder bureau Drieluik

waar u voor kinderopvang vanaf 0 jaar terecht kunt; ook voor voor - en naschoolse opvang.

Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar.