Zorgstructuur

Begeleiding op maat:
Elk kind heeft eigen ontwikkelingsmogelijkheden en daar sluiten we zo goed mogelijk bij aan. Dit betekent dat we leerlingen extra ondersteunen als dit nodig is of juist extra uitdagen als ze daar behoefte aan hebben. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en bieden een passende begeleiding om een doorgaande ontwikkeling te bewerkstelligen. We houden daarbij ook rekening met de grenzen die er zijn en kijken naar een aantal wegingsfactoren:

  • Het kind moet zich goed voelen in een betreffende situatie.
  • Het kind moet vorderingen maken.
  • De extra ondersteuning moet hanteerbaar zijn voor de leerkracht.
  • Er moet een evenwichtige verdeling zijn van de begeleiding over de gehele groep en de afzonderlijke leerlingen.

Betrokken bij extra begeleiding of zorg
De groepsleerkracht staat centraal in de begeleiding van de kinderen en wordt hierbij ondersteund door de interne begeleider (IB-er).

Is adequate hulp niet mogelijk binnen de interne zorgstructuur van de school, dan wordt het zorgteam van het ‘samenwerkingsverband Passend onderwijs’ ingeschakeld. Ouders worden uiteraard altijd geïnformeerd en betrokken bij het aanbieden van de extra zorg en begeleiding.

 

Samenwerkingsverband Passend onderwijs Velt, Vaart en Vecht rondom de PWS ( Prof. Waterinkschool in Hardenberg)

Vechtstraat 5b

7772 AX Hardenberg

Te.:0523- 624330

www.veldvaartenvecht.nl