Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij schoolreizen, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasvieringen, de musical en sportactiviteiten . Het gaat om zaken die erbij horen en belangrijk zijn, maar niet door het ministerie worden vergoed. De kosten van het schoolkamp voor groep 8 worden niet uit de ouderbijdrage betaald. Deze worden apart betaald door de ouders/verzorgers.

Het bedrag voor het schooljaar 2019 – 2020 is vastgesteld op € 40,00 per kind. Voor kinderen die na 1 januari op school komen wordt een aangepast bedrag per maand berekend. In de schoolgids is een modelcontract (bijlage 3) opgenomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de activiteitencommissie in het najaar geïnd. De activiteitencommissie verschaft jaarlijks met het financieel jaarverslag duidelijkheid over de bestedingen.