Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Als school vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten. Het gaat hierbij om activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd uit naam van de school, zoals bijv. schoolreisjes, het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de musical en sportactiviteiten. Allemaal activiteiten die wij belangrijk vinden, maar die niet door het ministerie worden vergoed.   

Het bedrag voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €40,- per kind. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de Activiteitencommissie geïnd op bankrekeningnummer NL94 RABO 0359 2073 08 ten name van CBS De Fontein Sleen. Wilt u de ouderbijdrage overmaken onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep?  

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De school is verplicht dit ook aan ouders te melden.   

Ouders die aan het eind van het kalenderjaar nog niet hebben betaald, krijgen altijd een herinneringsbrief. Zeker voor ouders voor wie het financieel niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, kan dit vervelend zijn. Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, wilt u hierover dan contact opnemen met juf Wilma? Dan zorgen we dat u aan het eind van het kalenderjaar geen persoonlijke betalingsherinnering ontvangt.