Portfolio's


We maken twee keer per schooljaar een portfolio: begin februari en in juni.
Naar aanleiding van de portfolio's voeren we gesprekken met ouders én kind gezamenlijk.

In onze portfolio's worden de vorderingen van de kinderen op verschillende onderwijsgebieden weergegeven.