Groepsinformatie

Groepsinformatieavonden in september
Aan het begin van het schooljaar organiseren de leerkrachten groepsinformatieavonden. Ouders/verzorgers krijgen dan gezamenlijk uitleg over de manier van werken, de inhoud van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en taken en verantwoordelijkheden. Er kunnen vragen worden gesteld, maar niet over de individuele leerling. 

De hele school door op de jaarlijkse kijkavond
Op de jaarlijkse kijkavond gaan kinderen samen met hun (groot-)ouders door de school om te kijken naar de uitwerking van een thema in alle groepen.

Contact tussen leerkracht en ouders/verzorgers
De leerkrachten brengen in het najaar een bezoek aan de ouders van de kinderen in groep 1, 3, 5 en 7. Ook bezoeken ze de ouders van nieuwe leerlingen binnen drie maanden na binnenkomst. De bezoeken vinden plaats op afspraak. Het is de bedoeling dat de leerkracht tijdens het grootste deel van het bezoek alleen met de ouders spreken.

Voor de ouders van de kinderen uit de andere groepen wordt in november een kwartiergesprek op school georganiseerd.

Voor gescheiden ouders wordt bij de gesprekken in principe één gesprek gepland en de kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging mee. De ouder waarbij het kind op dat moment niet woont kan zelf, indien gewenst, een afspraak maken met de leerkracht.

De rapportbesprekingen vinden twee keer per jaar plaats.

Kijkochtenden / -middagen
Alle ouders kunnen op afspraak met de groepsleerkracht een deel van de ochtend of middag op school komen kijken. Ouders wonen dan de lessen van hun kind bij en kunnen daarna nog even met de leerkracht van gedachten wisselen. Bij voorkeur zijn deze ouderbezoeken niet rondom een schoolvakantie.

Klasbord

Voor korte berichten en snelle informatie maken de leerkrachten gebruik van klasbord.

Aansprakelijkheid ouderparticipanten
Alle activiteiten waarbij ouders betrokken zijn, gebeuren onder directe verantwoordelijkheid van de leerkracht. Ouderparticipanten vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering die het schoolbestuur via de landelijke Besturenraad heeft afgesloten. Deze verzekering geldt niet voor materialen (brillen e.d.), tenzij de leerkracht / begeleidende ouder overduidelijk nalatigheid kan worden verweten.