Beleid

Schoolafspraken en pestprotocol
We willen dat De Fontein een veilige school is, daarom hebben we afspraken gemaakt. Kinderen, ouders en leerkrachten verklaren zich te houden aan de afspraken van het pestprotocol van onze school.

Afspraken

  1. We noemen elkaar bij de naam
  2. We accepteren elkaar zoals we zijn
  3. We laten anderen meespelen
  4. We laten elkaar uitpraten
  5. We praten een ruzie uit of we vragen hulp
  6. We blijven van elkaars spullen af
  7. We helpen elkaar
  8. We zijn vriendelijk voor elkaar 

Bij pestgedrag nemen we maatregelen, maar voorkomen is beter. Dat doen we door regelmatig aandacht te besteden aan omgaan met elkaar met behulp van de methode ‘Sociale Talenten’ en ‘Trefwoord’. Elk jaar houden we ook een anti-pestproject met een actueel thema.

Belangrijkste regel
We leren de kinderen de belangrijkste regel tegen pesten: Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden!

Antipestprotocol van de Fontein.

Veiligheidsbeleid.

Het volledige veiligheidsbeleid kunt u vinden in het veiligheidsplan.