Bestuur

Vereniging Fiers
De Fontein is één van de negen scholen in de gemeente Coevorden, die uitgaat van Fiers (Protestants Christelijke Scholenvereniging). De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

Vereniging met leden en donateurs
Fiers is een vereniging. Ouders, verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. De leden van de vereniging bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs. De contributie bedraagt minimaal € 5,- per jaar. Inschrijfformulieren zijn op school  verkrijgbaar.

Ledenraad
Twee keer per jaar worden ledenraadsvergaderingen (twee afgevaardigden van elke school) gehouden om met het bestuur en de directeuren het beleid en de plannen van de schoolvereniging voor de toekomst te bespreken.